Dokumenty

Aby zostać członkiem Klubu Kolekcjonerów Policyjnych należy zaakceptować postanowienia Regulaminu. Nasze Regulaminy znajdziecie tutaj:
Regulamin PCC
Regulamin sądu koleżeńskiego

Aby zostać zaakceptowanym jako nowy członek należy wypełnić ankietę członkowską oraz uzyskać rekomendację dwóch dotychczasowych członków. Ich listę znajdziecie w zakładce "Członkowie". Jeżeli nie znacie żadnej z tych osób skontaktujcie się z Prezesem Klubu: krzysztof.z.walczynski@gmail.com
Wzory wymaganych dokumentów znajdziecie tutaj:
Deklaracja członkowska
Rekomendacja dla kandydata

Zapraszamy na Międzynarodową Giełdę Kolekcjonerów Policyjnych, która odbędzie się 19 maja 2019 r. w Pradze (Czechy). Kontakt w sprawie uczestnictwa: krzysztof.z.walczynski@gmail.com