Galeria

W latach 2004-2005 zorganizowaliśmy sympozja o historii Policji. Od roku 2014 corocznie organizujemy spotkania Członków wymieniających się zbiorami i doświadczeniami. Aktywnie uczestniczymy w Dniach Policji i innych uroczystościach starając się prezentować tradycje Policji.