Dokumenty

Aby zostać Członkiem Klubu Kolekcjonerów Policyjnych należy zaakceptować postanowienia Regulaminu. Nasze Regulaminy znajdziecie tutaj:
Regulamin PCC
Regulamin sądu koleżeńskiego

Aby zostać zaakceptowanym jako nowy Członek należy wypełnić ankietę członkowską oraz uzyskać rekomendację dwóch dotychczasowych Członków. Ich listę znajdziecie w zakładce "Członkowie". Jeżeli nie znacie żadnej z tych osób skontaktujcie się z Prezesem Klubu: krzysztof.z.walczynski@gmail.com
Wzory wymaganych dokumentów znajdziecie tutaj:
Deklaracja członkowska
Rekomendacja dla kandydata

Zapraszamy na Międzynarodową Giełdę Kolekcjonerów Policyjnych, szczegóły wkrótce. Kontakt w sprawie uczestnictwa: krzysztof.z.walczynski@gmail.com