Witaj

ABY CHRONIĆ DZIEDZICTWO HISTORYCZNE POLICJI

W 2004 roku Komenda Główna Policji zorganizowała Sympozjum Historyczne, na które zaproszono funkcjonariuszy kolekcjonujących akcesoria policyjne i badających historię organów porządku publicznego w Polsce. Spotkanie to zapoczątkowało współpracę pomiędzy policjantami i historykami zajmującymi się historią Policji. Już w 2005 roku, na kolejnym sympozjum zorganizowanym przez IPA Polska zawiązano Klub Kolekcjonerów Policyjnych skupiający obecnie ponad 100 Członków z Polski, Anglii i Kanady – pracowników służb mundurowych zbierających akcesoria policyjne, odtwarzających historię Policji oraz rekonstruktorów wydarzeń historycznych z udziałem Policji. Celem Klubu było propagowanie kolekcjonerstwa w szeregach policjantów i wśród ogółu społeczeństwa, a także zrzeszenie osób zainteresowanych zbieraniem pamiątek związanych z formacjami policyjnymi.

 

KONTAKT W SPRAWACH KLUBOWYCH:

 

PREZES - Krzysztof Walczyński: krzysztof.z.walczynski@gmail.com

tel. 667 80 80 80

 

SEKRETARZ - Łukasz Wójtowicz:    lukwojtowpcc@gmail.com